quotes.wiki
Moloch'tan modern Tanrı iradesi anlayışına kada...
Moloch'tan modern Tanrı iradesi anlayışına kadar geçen süre içinde ortaya çıkan bozulmalar ve eski mitolojilerdeki insan kurban edilmesinden yaratıcıya ad...