quotes.wiki
İnsanoğlunun Tanrı adına yüklediği tek anlam, i...
İnsanoğlunun Tanrı adına yüklediği tek anlam, ilk neden, tüm şeylerin nedeni olmasıdır. İlk nedenin ne olduğunu anlamanın kavranamaz ölçüde güç olması ve ...