quotes.wiki
Hakuna mtu mwenye akili timamu anayetaka mabaya...
Hakuna mtu mwenye akili timamu anayetaka mabaya katika maisha yake. Mwanamume atake mwanamke mwenye matendo mema. Mwanamke atake mwanamume mwenye matendo ...