quotes.wiki
...er det meget sterke krefter som søker å erst...
...er det meget sterke krefter som søker å erstatte friluftsliv med mekanisert miljøødeleggende og konkurranseformet opphold i natur.