quotes.wiki
Det økologiske siktepunkt forutsetter aksepteri...
Det økologiske siktepunkt forutsetter akseptering av at store fisk spiser små, men ikke nødvendigvis at store menn kverker små.