pustakadigital.com
[Ebook] Harun Yahya – Keikhlasan Dalam Paparan Al Qur’an
Sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. (QS. Az-Zumar: 3) Judul Asli: Sincerity Described in Th…