psykologpia.net
Hva er motivasjon? — Psykolog Pia von Hirsch
Om man ønsker å oppnå mål og samtidig ha et liv preget av drivkraft og lyst, lønner det seg altså å bruke tiden sin på det man kjenner seg indre motivert for å gjøre: det man liker, det som bringer glede og energi, det som fyller opp! Og om man ønsker å endre atferd - dvs bytte ut en type atferd med