psykologpia.net
Hvordan regulerer DU følelser? — Psykolog Pia von Hirsch
Selvregulering handler om evnen til å regulere sine reaksjoner på inntrykk, så man oppnår indre balanse og ro. De fleste av oss opplever flere store utfordringer i løpet av livet. Det fremkaller vonde følelser. Noen tåler mye, andre tåler mindre - før de blir overveldet og alt blir veldig vanskelig.