psykologpia.net
Fanger i betongjungel — Psykolog Pia von Hirsch
Belønningssystemet i hjernen vår er rimelig primitivt. Vi er utrolig sårbare for avhengighet. Og vi har laget oss et samfunn fullt av triggere. Et samfunn som kan bli vår undergang. Industrialiseringen og kapitalismens evige vekst har bragt oss så mye velstand så raskt at vi som levende vesener ikke