psykologpia.net
Den terapeutiske relasjon — Psykolog Pia von Hirsch
Den terapeutiske relasjon og allianse påvirker utfallet i terapi. Det er ikke alt, men om relasjonen og alliansen er dårlig, kommer man sjeldent langt. Det er terapeutens ansvar å jobbe aktivt for å sikre en god relasjon og allianse - men noen ganger kan også terapeuter glemme seg bort og gjøre feil