psl.ee
Spordiliit
Pärnumaa Spordiliit, lühinimetus “PSL”, on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele Pärnumaal. Pärnumaa Spordiliit, (edaspidi liit) ühendab Pärnumaal tegutsevai