psl.ee
Tervisedendus
Pärnumaa Spordiliit teeb tihedat koostööd maakonna tervise edendamise jaoks Pärnumaa Arenduskeskusega. Üheskoos viiakse ellu uuringuid, kampaaniaid ja projekte. Spordiliit on veendunud, et lisaks liikumisele on olulised ka muud faktorid, mis mõjutavad meie tervist - tervislik toitumine, vaimne terv