psicologiaflexible.com
On fallen les mesures contra la violència de parella? - Psicologia Flexible
Per què les mesures contra la violència de parella no funcionen? Perquè no aborden el problema, sinó només les seves conseqüències.