psicologiaflexible.com
El racisme és absurd perquè les races no existeixen - Psicologia Flexible
El racisme és absurd. No té sentit discriminar les persones per raça perquè les races, tal com les concep el racisme, no existeixen.