psicologiaflexible.com
Efecte Pigmalió: El compliment d'expectatives - Psicologia Flexible
L'Efecte Pigmalió es produeix quan actuem amb algú d'acord amb les expectatives que tenim d'ell o ella, i aquestes s'acaben complint.