psicologiaflexible.com
Horari solar: Els avantatges d'adaptar-hi la nostra vida - Psicologia Flexible
El debat sobre el canvi d'hora va lligat a la manca de sincronia amb l'horari solar. Coneixes els avantatges que tindria la sincronització?