prosite.no
Er din nettside mobilvennlig?
I dag skal alle nettsider være mobilvennlige, det er opplest og vedtatt hvis du hører på ekspertene. Når det er sagt er det selvfølgelig grunner til å ikke gjøre sin nettside mobilvennlig, men de er så små og sjeldne at det bruker vi ikke tid på. Men, er din nettside mobilvennlig? Er din nettside mobilvennlig? Det er