propriedadecoletiva.org
Primeira terra – Assinando o contrato de compra da PRIMEIRA TERRA
Ato de compra da terra