pronec-proiectare.ro
Etape obţinere AC
ETAPELE DE URMAT PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE 1. Certificatul de Urbanism – CU cerere emitere CU ; plan de situatie – copie si original ; (de la noi) plan de amplasare si deli…