pronec-proiectare.ro
PAC – Autorizatiei de Construire
Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC) = Documentatie tehnica (DTAC) I. Piese scrise: 1. Lista si semnaturile proiectantilor Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiect…