progresivne.sk
Vízia | Progresívne Slovensko
Plánu o budúcnosti Slovenska, postavený na novom modernom ekonomickom modeli a sebavedomom a pevnom mieste v centre Európy.