progresivne.sk
Progresivizmus
Sme občianske združenie, ktorého cieľom je ponúkať progresívne riešenie spoločenských problémov a spájať ľudí, ktorí chcú takú spoločenskú zmenu presa