progresivne.sk
Okamžité odvodové prázdniny pre chudobné regióny | progresivne.sk
Predstavili sme nového ekonomického experta Jána Remetu a radikálne riešenia pre vyriešenie situácie v chudobných regiónoch.