programylojalnosciowe.pl
Gotowi na mission impossible? - programylojalnosciowe.pl
Czy niektóre programy lojalnościowe to mission impossible? Może to wynikać z nietypowej grupy docelowej, konkurencji, celów, bądź trudnego do oszacowania punktu zwrotu z inwestycji poniesionej na uruchomienie programu motywacyjnego. Takie wyzwania mogą pojawić się nie tylko kiedy projektujemy nowy program, bywa także, że już funkcjonujący system lojalnościowy nie działa należycie, lub nie spełnia swoich założeń i …