primum.org.pl
wyniszczenie, nie tylko pohibernacyjne