priestori.sk
Feminizmus ako psychoanalýza spoločnosti
Len taká spoločnosť, ktorá sa pýta sama na seba, aká vlastne je a prečo, sa môže vyhnúť frustrácii plynúcej z opakovania tých istých podvedomých samodeštruktívnych reakcií. Len taká spoločnosť, kto…