praxiso.cz
Můj život ve Skotsku | Studium jinak - praxiso.cz - Pro lepší Česko
Jedna holčina se rozhodla zkusit život ve Skotsku. Země zelených údolí, divoké přírody, velkých jezer a majestátních hor.