praxiso.cz
Díky praktiku dál za studiem. Studium jinak - praxiso.cz
Přečtěte si, jak může praktikum přinést své ovoce studentce gymnázia, aby se následně našla v oboru. Teorie je určitě nezbytná, ale přeci jenom, co praxe? Pro lepší Česko. Studium jinak, praxiso.cz