prawowroclaw.edu.pl
Zapomogi i stypendia dla studentów | Wyższa Szkoła Prawa
Studencki budżet często bywa skromny, a koszty utrzymania osoby uczącej są duże. Wynajęcie pokoju lub mieszkania, zakup jedzenia i podstawowych artykułów codziennego użytku oraz biletów komunikacyjnych to stałe wydatki, na które co miesiąc trzeba mieć zabezpieczone środki finansowe. Szczególnie trudno jest „utrzymać się na powierzchni”, gdy sytuacja pogarsza się nagle, np. przez groźny wypadek samochodowy, …