prawowroclaw.edu.pl
Podpisanie Porozumienia ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. | Wyższa Szkoła Prawa
W dniu 1 lipca 2019 roku Rektor Wyższej Szkoły Prawa prof. dr hab Urszula Kalina-Prasznic podpisała Porozumienie z Jarosławem Felińskim Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Stowarzyszenie to działa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, przestrzegania oraz rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji, wiedzy specjalistycznej i podnoszenia …