pravakta.com
न बादल होता न बरसात होती
न बादल होता न बरसात होती