pravakta.com
शब्दों के अध्ययन का प्रयोजन: - Pravakta.Com | प्रवक्‍ता.कॉम
डॉ. मधुसूदन(एक)शब्दों के अध्ययन का प्रयोजन:’द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्मपरं च यत्‌॥शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥संदर्भ ==> ॥अमृत