ponapisach.pl
Serpent's Path (1998) - Po napisach | z pasją o filmach
Recenzja filmu "Hebi no michi" / "Serpent's Path" (1998), reż. Kiyoshi Kurosawa. Shô Aikawa, Teruyuki Kagawa, Shiro Shitamoto.