politikyol.com
Haftanın Çevirisi | Dünya Bankası güdümlü finansallaşma ile baş etmek – Jomo Kwame Sundaram ve Anis Chowdhury
1 Mayıs 2019 Dünya Bankası, Eylül 2015’te uluslararası düzeyde onaylanan Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni benimseyerek, “Kalkınma Finansmanını En Üst Düzeye Çıkarma” (MF…