plejada-zg.hr
NOVA KNJIGA U NAŠEM IZDANJU! VRIJEME IDEOLOŠKIH KOLEBANJA MATKA GLOBAČNIKA | Plejada d.o.o.
Autor je istražio utjecaj pakta Hitler – Staljin iz 1939. na Komunističku partiju Jugoslavije i njezino djelovanje do napada Njemačke na SSSR 22. 6. 1941. Predmet koji se istražuje, prikazuje i…