planetringen.com
Den tredje pedagog — Planetringen BARNEHAGE
I Reggio Emilia-pedagogikken blir rommet ofte kalt den tredje pedagog. Med det mener vi at rommet har stor betydning for at barna finner inspirasjon til lek og læring. Et fysisk miljø som egner seg til aldersgruppen der vi samtidig må være beredt til å tilrettelegge/planlegge for neste steg. Et fo