plademesser.com
Vinyl anmeldelser og anbefalinger af sjældne vinylplader
Vinyl anmeldelser og anbefalnger - Plademesser.com anbefaler at læse med hos vinylstakken der anmelder sjældne og mindre sjældne vinylplader!