pitajmamu.hr
Što je epilepsija? - pitajmamu
Epilepsija je skup kroničnih neuroloških poremećaja. Za epilepsiju su specifični epileptički napadaji, kojih ima nekoliko vrsta.