pitajmamu.hr
Alergija na pelud kod djece - pitajmamu
Alergijske bolesti, a osobito alergija na pelud, obično počinju u ranom djetinjstvu, iako mogu nastati u bilo kojoj životnoj dobi. Najčešće su nasljedne.