pitajmamu.hr
Noin dolazak na svijet - pitajmamu
18. 12. 2018. bio je moj datum, Noa će ugledati ovaj svijet upravo tada ‒ ako indukcija prođe prema protokolu. Priča s poroda mame Ines.