pitajmamu.hr
Astma - kako prepoznati simptome kod djece? - pitajmamu
Astma se ne dijagnosticira dok dijete ne navrši barem dvije godine, jer i druge bolesti, kao npr. bronhiolitis mogu prouzrońćiti teško disanje kod djece.