pitajmamu.hr
Igra je najvažniji dječji posao - pitajmamu
Igra je temelj našeg učenja dok smo djeca. Igra je spontana dječja aktivnost putem koje dijete istražuje sebei okolinu, izražava misli, osjećaje i poteškoće