pikk.ee
Toetatud raiega on kiire
Maaelu arengukava alusel makstavate toetuste programmiperiood hakkab lõppema. Metsaomanik, kellel tööd tähtajaks tegemata, jääb toetusrahast ilma. Maaelu arengukava 2007–2013 on võimaldanud paljudel metsaomanikel saada oma investeeringute toetuseks ELi abiraha. Paraku on probleem selles, et paljud, kes seda taotlenud ja saanud ka jah-sõna toetuse andmiseks, jätavad oma tööd tegemata või jäävad nendega hiljaks. Näiteks