pikk.ee
Pressiteade: Bürokraatiat ühise põllumajanduspoliitika rakendamisel tuleb vähendada
EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA Pressiteade 17. detsember 2015 Bürokraatiat ühise põllumajanduspoliitika rakendamisel tuleb vähendada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis 9. detsembril 2015 vastu arvamuse, milles toetatakse EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise põhjalikku lihtsustamist. Arvamuses leitakse, et kuigi põllumajanduspoliitika keeruka olemuse tõttu on ÜPP lihtsustamine ambitsioonikas ettevõtmine, peaksid EL õigusaktid olema arusaadavamad ja lihtsamini rakendatavad.