pikk.ee
Pindalatoetuse taotlejad võivad taas loota põllu- ja maamajanduse konsulentide abile pindalatoetuse taotlemisel läbi e-PRIA
Pindalatoetuse taotlejad võivad taas loota põllu- ja maamajanduse konsulentide abile pindalatoetuse taotlemisel läbi e-PRIA Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus korraldab koostöös PRIA-ga pindalatoetuse taotlusvooru ajal e-PRIA kasutamise juhendamist. Juhendajateks on kogenud põllu- ja maamajanduse kutsetunnistusega konsulendid ning nõuandekeskuste töötajad. Juhendamise eesmärgiks on suurendada e-PRIA kaudu toetust taotlevate isikute arvu ning esitatavete dokumentide osakaalu, kuna juba aastast 2018