pikk.ee
Mida peab põllumajanduses teadma 2015. aasta seadusemuudatustest?
Uue aasta alguses tasub põllumeestel tähelepanu pöörata aastavahetusega toimunud kuuele seadusemuudatusele ja jälgida Riigikogus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muudatuse käekäiku. Uus aasta tõi uue toetusteperioodi reeglid Põllumajandussektorit puudutava olulise muudatusena 2015. aastal on uue Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse jõustumine. Sisuliselt reguleerib seadus põllumajandustoetuste rakendamist Eestis. Seadusega tehtud muudatuste hulgas on näiteks muudatused põllumajanduslike otsetoetuste