pikk.ee
Veekaitsemeede
Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab algusega 10.00 tasuta infopäevad „Veekaitsemeede“ 23. oktoobril Veskisilla hotellis 30. 0ktoobril Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis Teemad: Mulla ja ilmastiku mõju taimetoitelementide omastatavusele ja kadudele – EMÜ professor Alar Astover, mullateaduse õppetool Taimetoitainete leostumine – teadmised nõu- ja põldkatsetest – Henn Raave, EMÜ taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli teadur Pestitsiidide sisaldusest pinna- ja põhjavees - Ülle Leisk, Keskkonnauuringute