pikk.ee
Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine
Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab algusega 10.00 tasuta infopäeva Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine. Infopäev toimub 15. märtsil 2019 Tallinnas, Maaeluministeeriumi suures saalis. Infopäeva teemad: Euroopa Liidu põllumajandussaaduste ja –toodete teavitus- ja müügiedendusmeetmed. 2019. aasta taotlusvoor, taotlemise protsess, rakendamine Toetusvõimalused lühikestele tarneahelatele ja kohalikele turgudele ning siseriiklikele kvaliteedikavadele Lektoriteks on Kerli Nõges ja Tuuli Sooäär-Säde maaeluministeeriumist. Slaidid: Teavitus-ja muugiedendusmeetmed Kavlieedikavad