pikk.ee
Lihaveisekasvatajate õpiring Valgamaal
Õpiring toimub 27. august Tõrva vallas Patkülas. http://www.vilsiangus.ee/vilsi-kontakt Õpiring toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtgrupile tasuta. Ajakava 10.45 – 11.00 Kogunemine Vilsi OÜ farmi juurde 11.00 – 12.30 Vilsi OÜ lihaveisekasvatusega tutvumine 12.30 – 14.00 Kohvilaud. Arutelud, kogemuste vahetamine, kokkuvõtted Õpiringi põhiteemaks on tõuloomade kasvatamine ja näituseks looma õpetamise ja esitlemise