pikk.ee
Eesti põllumajandusse ja maaelu arengusse investeeritakse miljard eurot
PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM PRESSITEADE 13. veebruar 2015 Eesti põllumajandusse ja maaelu arengusse investeeritakse miljard eurot Euroopa Komisjon kiitis täna heaks Eesti maaelu arengukava aastani 2020, millega tõstetakse Eesti põllumajanduse ja toidutööstuse konkurentsivõimet. Olulise panuse annab maaelu arengukava ka keskkonnahoidu ning maapiirkondade ettevõtluse ja kohaliku algatuse arendamisse. „Eesti põllumajanduse ja toidutööstuse tootlikkus peab plaanitavate investeeringute toel kasvama vähemalt 3% aastas,“